Kontakt

phm. Mikołaj Harasimowicz – komendant obozu
tel:  605628224
mail: mikolaj.harasimowicz@zhp.net.pl

Facebook Szczepu: fb.com/szczep40

40 Warszawska Gromada Zuchowa ZUPA (młodze zuchy): http://zuchy40.pl

40 Warszawska Gromada Zuchowa (starsze zuchy): http://40wgz.pl/

40 Warszawska Drużyna Harcerek: https://40wdhek.wordpress.com/

40 Warszawska Drużyna Harcerzy: https://40wdh.wordpress.com/

40 Warszawska Drużyna Starszych Harcerek: https://www.facebook.com/40WDSHek/

40 Warszawska Drużyna Starszych Harcerzy: kontakt z drużynowym Łukaszem Kozłowskim 508 625 732