Wpłaty

Cena obozu to 1200 PLN.

Płatności poprzez wpłaty na konto:

Nazwa: Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Warszawa Mokotów

Nr konta: 71 1140 1010 0000 5143 0000 1008

Tytuł wpłaty: DSCZ-HAL 2020, imię i nazwisko dziecka

Harmonogram wpłat

Do 30 marca – minimum 150 PLN– bezzwrotna zaliczka, równoważna ze zgłoszeniem na obóz
Do 30 maja – ostatnia wpłata

Po 30 maja opłata za obóz wynosi 1300 PLN

Dla Państwa wygody pozostawiamy decyzję ile rat i w jakiej wysokości będziecie Państwo wpłacać. Zależy nam by ostatnie płatności dotarły do nas najpóźniej 30 maja.

W przypadku problemów z terminowymi wpłatami, zachęcamy do indywidualnego
kontaktu z komendantką szczepu (Klara Gubera 663691777).

Warunki rezygnacji:
a) W przypadku rezygnacji z obozu po 1 czerwca 2020, w trakcie jego trwania lub
odesłania uczestnika do domu z jego winy, komenda obozu zwraca jedynie stawkę
żywieniową za dni, w których dziecko nie było obecne na obozie (12PLN za
dzień).
b) Przy rezygnacji z obozu wcześniej niż 1 czerwca komenda obozu zwraca kwotę
pomniejszoną o zobowiązania finansowe i środki wydatkowane na poczet
organizacji obozu. O rezygnacji dziecka należy poinformować pisemnie
komendanta obozu.